Шведска објави ревизија за да се испита можноста за воведување дигитална валута издадена од нејзината централна банка. Поранешната претседателка на комитетот за финансии на шведската централна банка Риксбанк, Ана Кинберг Батра, ќе ја води ревизијата, која треба да заврши во ноември 2022 година.

Ревизијата е последна во низата чекори што Шведска ги презеде во последниве години со намера да ја отстрани готовина од својата економија. Уште во февруари, беше започнат пилот проект со консултантската компанија Accenture plc (ACN) како технолошки партнер за симулирање на ефектите од е-круната во секојдневната економија во „изолирана средина за тестирање“. Риксбанк, исто така, објави серија трудови и студии во последните пет години за улогата што дигиталната валута управувана од националната банка може да ја игра во општеството.

Шведска веќе значително ја намалува употребата на готовина со други форми на плаќање, односно безготовински плаќања. Процентот на готовински плаќања во земјата се намали од 40% во 2010 година на 15% до 2016 година. Пандемијата дополнително го забрза трендот оваа година: Риксбанк проценува дека потрошувачката на готовина сега е помала од 10% од вкупната економија. Заклучно со 2018 година, околу 1% од бруто домашниот производ на Шведска (БДП) беше тргуван со банкнотите.

Европската централна банка (ЕЦБ) годинава започна да размислува за воведување на дигиталното евро. Извештајот на ЕЦБ за можно издавање на дигиталното евро беше објавен на 12 октомври со соодветна консултација, отворен до 16 јануари.

Според ЕЦБ, дигиталното евро би ги правело секојдневните плаќања побрзи, полесни и побезбедни и би ја поддржало дигитализацијата на европската економија и активно ќе ги поттикне иновациите во трговијата на мало. Затоа, ЕЦБ и националните централни банки одлучија да започнат со истражување на можни можности и ризици, но и други прашања како што се техничките и правните импликации на ваквиот проект.

За време на подготвителната фаза, ЕБЦ работи на концептот, започнува практично експериментирање на можните дизајни и разговара со заинтересираните страни на пазарот за финансии и плаќање и меѓународните партнери. Во средината на 2021 година, ќе одлучи дали ќе започне проект за дигитално евро. Потоа следува фаза на истражување за барањата на корисниците и давателите на услуги.