Силк Роуд Банка АД Скопје го продолжи промотивниот период за станбени кредити до 30.06.2018 година.

 

Станбени кредити на Силк Роуд Банка со најниска фиксна каматна стапка од 2,9%.

Аплицирајте во промотивниот период до 30.06.2018 година, без провизија за администрирање на кредит, без надомест за разгледување и обработка на барањето и без трошоци за проценка на обезбедување. Банката нуди станбени кредити со најниска фиксна каматна стапка од ЕУР 2,9% за првите 3 години и променлива каматна стапка од ЕУР 5,85% за останатиот период, со износ до максимум ЕУР 50.000/МКД 3.000.000.

Со секој станбен кредит добивате бесплатно Point American Express и VISA Electron Point дебитна картичка, како и бесплатен пасивен пристап до електронско / мобилно банкарство.

Погледнете ги условите за станбени кредити на Силк Роуд Банка АД Скопје на следниот линк.