Силк Роуд Банка АД Скопје ги известува сите идни корисници на услугите на банката дека го продолжи промотивниот период на кредитните производи за физички лица до 31.12.2018 година.

Аплицирајте до 31.12.2018 година за станбен и потрошувачки кредит без административни трошоци за обработка на барањето, без трошоци за провизија и без трошоци за рефинансирање на кредити од други банки, како и без трошоци за проценка за станбен и хипотекарен кредит.

За дополнителни информации околу производите и услугите на банката проверете на веб страната – www.silkroadbank.mk