За следната година, можеме да очекуваме дека вакцините ќе овозможат побрзо отстранување на ограничувањата во јавниот и економскиот живот.

Добрата вест за берзите е и зајакнување на програмата за пандемиски вонредeн откуп на обврзници за 500 милијарди евра на 1,850 милијарди евра, што ЕЦБ сега ги продолжи барем до крајот на март 2022 година. сè додека ЕЦБ дополнително не ги намали каматните стапки или додека доларот не страда од повисока инфлација.

Покрај тоа, ова значи дека инвеститорите се уверени дека приносот на обврзниците нема да се зголеми во текот на овој период, што ќе продолжи да води до позитивни притисоци врз цените на акциите и на домашните и на глобалните берзи следната година, бидејќи приносот на обврзниците ќе биде претежно негативен . Последно, но не и најмалку важно, за прв пат во историјата, Шпанија успеа да пласира десетгодишни обврзници со просечен негативен принос во декември.

И инвестициите во капитал и во стока може да бидат интересни во следните неколку години, како резултат на зголемената веројатност дека сегашното силно монетарно ширење на централните банки може да доведе до малку повисока инфлација отколку што сме навикнати во валути како еврото и американскиот долар.

Покрај тоа, ќе биде интересно да се види следната година како земјите успеваат да се справат со поголемите буџетски дефицити без непотребно затегнување на ремените, како што видовме во еврозоната по финансиската криза во 2008 година. Затоа, можеме да очекуваме дека целта на Соединетите држави и Европа следната година ќе биде да промовираат унапредување на растот.