Пензиите се очекува да бидат исплатени во редовниот рок, односно првиот работен ден во јуни, а тоа е 3.06.2024.

Сепак некои од македонските банки исплатата на пензиите ја вршат предвреме.