Во второто тримесечје од 2023 година, стапката на слободни работни места е 1.62 %, односно нивниот број изнесува 8 059, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Највисока стапка на слободни работни места од 3.33 % има секторот Б – Рударство и вадење на камен, додека најмала

е стапката во секторот Г – Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација во кој изнесува 0.25 %.

Деловните субјекти со број на вработени од 3 до 9 имаат највисока стапка на слободни работни места која изнесува

2.25 %.

Пелагонискиот Регион има највисока стапка на слободни работни места која изнесува 2.66 %.

Најголем број слободни работни места, односно 2 688, има во петтата група занимања – Работници во услужни дејности и продажба.