Доколку ви се потребни повеќе стандардни банкарски производи и услуги. Смарт пакетот ви нуди стандарден пакет на услуги  покрај трансакциската сметка,СМС известувањето и VISA Classic дебитната картичка, пакетот вклучува и кредитна картичка MasterCard Standard или VISA Classic како и електронско или мобилно банкарство.

Предности:

–       Два месеца бесплатно користење на пакетот

–       Една месечна членарина за пакетот, а користите повеќе производи

–        Две бесплатни подигнувања на готовина со дебитните картички на сите банкомати во Македонија

–       Постојан увид во состојбата и трансакциите на своите сметки преку електронското или мобилното банкарство