Градежнците велат дека цената на становите може да оди нагоре, но граѓаните да не стравуваат – квадратот нема да достигне 2.000 евра. Покрај сите фактори, во цената голема улога имаат и платите на работниците, вели за Денар Ѓуро Чубриноски, потпретседател на здружение на градежништво при СКМ.

-Со минимална плата од 14.500,00 денари и просечна плата од 27.182,00 денари како би можело да се плати 2.000,00 ЕУР за метар квадратен станбена површина. Од сето ова можеме да заклучиме дека цената најмногу ќе зависи од понудата и побарувачката и платежната способност на населението, вели Чубриноски.