Со првиот јавен повик од ИПАРД 3 Програмата на располагање се 30 милиони евра за инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и диверзификација на фарми и развој на бизниси, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).

-Прва земја во регионот сме која стартува со реализација на новата ИПАРД 3 програма. На 1 септември 2023 година беше распишан првиот јавен повик за мерките 1 и 7. Вкупно 30 милиони евра ставаме на располагање со првиот јавен повик од новата ИПАРД 3 програма за инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и диверзификација на фарми и развој на бизниси. Мерката 1 од јавниот повик се однесува на инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства, а како приоритетни сектори се јавуваат растителното производство, сточарското производство, производството на риба, потоа преработка и маркетинг на сопствено земјоделско производство на земјоделско стопанство и инвестиции во обновливи извори на енергија за сопствени потреби, наведува МЗШВ.

Mинимална вредност на прифатливи трошоци по инвестиција кај мерката 1 изнесува 20 000 евра, а максимална финансиска поддршка на еден корисник за еден проект изнесува 750 000. Кај мерката 1 максимална финансиска поддршка на еден корисник за цело времетраење на програмата изнесува 1 500 000 евра.

Според Министерството, мерката 7 од јавниот повик се однесува на диверзификација на фарми и развој на бизниси, а приоритетни сектори се алтернативно земјоделско производство, преработка на алтернативни земјоделски производи, производство на прехранбени производи и пијалоци, производство на не-прехранбени производи, поддршка на занаетчиски активности, поддршка на услуги за рурално население, поддршка на услуги во земјоделство и поддршка на рурален туризам.

Минимална вредност на прифатливи трошоци на предложен проект кај мерката 7 изнесуваат од 10 000 евра, максимална финансиска подршка по корисник по поединечен проект изнесува 600 000 евра. Кај мерката 7 максимална финансиска подршка по корисник за цело времетраење на програмата изнесува 1 500 000 евра.

Заинтересираните апликанти повеќе информации за јавниот повик можат да најдат на следниот линк на https://ipardpa.gov.mk/mk/Home/IpardPovici/9.