Cheap Tramadol Overnight

http://harbourbarandkitchen.co.uk/p7ftw1xutv

Триесет невработени лица од Вардарскиот, Полошкиот, Југозападниот и Североисточниот плански регион од денес почнаа да посетуваат обука за отпочнување на бизнис, спроведена од страна на Агенцијата за поддршка на претприемништвото со поддршка на проектот Нордиска поддршка за напредок на Република Македонија, финансиран од кралствата Норвешка и Шведска.

http://www.kingsleysecurity.co.uk/xtq9yo2

https://centralfmonline.com/a4ce3xy Вкупната финансиска поддршка за оваа активност во износ од околу 200.000 евра е обезбедена во рамките на проектната компонента за подобрен пристап до вработување, која е финансирана од Норвешка. Oбуките се наменети за невработени лица од овие четири региони кои имаат идеја за отпочнување на сопствен бизнис, но немаат капацитет за изготвување на бизнис план.

http://sizart.org.mx/qcng6kah

Tramadol Online Coupons – Имавме голема заинтересираност за овие обуки од страна на невработените лица од овие четири региони. Според критериумите за апликација половина од пријавените се жени, додека една третина се млади со возраст под 29 години. Обуките, во следните четири недели ќе се спроведуваат во Кавадарци и Куманово од страна на 11 искусни обучувачи од Агенцијата и Регионалните центри на Агенцијата, како и од надворешни консултанти. Според нашето досегашно искуство, очекуваме најголем број од посетителите на обуките да изготват одржливи бизнис планови со кои ќе имаат можност да побараат дополнително финансирање и како краен резултат да регистрираат свој бизнис – изјави Иле Митковски, директор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото.

Покрај обуката за изготвување на бизнис план, преку проектот Нордиска поддршка за напредок на Република Македонија, лицата со најдобар бизнис план ќе добијат и дополнителна помош преку набавка на опрема за нивниот бизнис.

http://www.eliteseo-websites.co.uk/b1roxckeyn

https://www.zlwinc.com/whz4ghg8d5 Најголем дел од бизнис идеите на учесниците на обуката се однесуваат на отпочнување на сопствено производство во земјоделскиот, прехранбениот и угостителскиот сектор, како и за отворање бизниси за услужни дејности. Се очекува бизнисите да отпочнат со работа од ноември оваа година.

http://www.uniquesmiles.co.uk/uncategorized/hklcmmv