Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Северна Македонија денеска ќе презентира резултати од анкета за странските директни инвестиции во земјава – актуелните состојби, ограничувачките фактори, идните трендови и очекувањата на компаниите со странски капитал за наредниот период.

Наодите од анкетата, пред претставници на компании членки, странски амбасади во земјава и медиумите, ќе ги претстави Виктор Мизо, претседател на Советот на странски инвеститори на прес-конференција на тема „Бизнис и инвестициски индикатор 2023“.