Ајде да погледнеме каков бил паричникот на земјите од регионот во последните десет години и кој постигнал најголем напредок во тој период.

Македонија

Просечната нето плата во 2012 година била 321 евро, додека денес е 558 евра.

Босна и Херцеговина

Во Босна во 2012 година нето платата била околу 376 евра, а во декември 2022 година била исплатена просечна нето плата во износ од 608 евра.

Црна Гора

Просечната плата во Црна Гора во декември 2012 година била 495 евра, а во декември 2022 година 720 евра.

Албанија

Албанија во 2012 година имала нето плата од 310 евра, а денес е 456 евра.

Србија

Според прелиминарните податоци за декември, просечната плата во Србија изнесува 718 евра.