Потрошувачката на леб во Србија во моментов е 51 килограм по жител годишно, а во последните 15 години е во постојан пад. Според статистичките податоци, просечната годишна потрошувачка на леб (без печива) по жител во тој период паднала од 91,5 на 51 килограм, што е намалување за 40 отсто. Инаку, просечната годишна потрошувачка на печива по жител е околу 10 килограми. Според податоците на здружението „Житонија“, гледано регионално, вкупната потрошувачка на леб е под наведениот просек во поразвиените подрачја на Србија, а над просекот во посиромашните региони.

– Според податоците од последното годишно истражување за потрошувачката на домаќинствата, во Белград се трошат 60,5 килограми леб, во Војводина 51, Шумадија и западна Србија 62,8, а во јужна и источна Србија 68,7 килограми леб по жител – наведува „Житунија“.

Според проценката на ова здружение, а врз основа на состојбите на пазарот на брашно, годишното мелење пченица изнесува околу еден милион тони. Поради намалената потрошувачка на леб по жител и помалиот извоз на брашно, досегашните проценки за годишната мелена пченица се намалени од 1,2 милиони на еден милион тони.

Зоран Пралица од Сојузот на пекари на Србија забележува дека во Србија секој ден се продаваат по 2,5 милиони лебови. Иако порано Србија беше на самиот врв кога станува збор за потрошувачката на леб, заедно со Турција и Бугарија, сега ситуацијата е поинаква и се доближува до просечната потрошувачка во западноевропските земји. Според статистичките податоци, годишната потрошувачка на сите видови брашно по домаќинство во Србија е 60,4 килограми, најниската во Белград е 41, а најголемата во регионот на Шумадија и западна Србија е 82,2 килограми.

Според последните податоци, Германецот годишно троши 57 килограми леб, Французите 50, Британците 37. Американците користат само 17 килограми годишно, но најмалку се Индијците со годишна потрошувачка на леб и производи од тесто по жител од само 1,75 килограми.