Кредитите на домаќинствата во вториот квартал годинава се зголемени за 14,9 милијарди динари, односно за еден процент, пред се поради зголемувањето на задолжувањето преку готовински кредити.

Токму готовинските кредити имаат најголемо учество во задолженоста на домаќинствата, потоа станбените кредити, објави Народната банка на Србија во најновиот Извештај за кредитната активност. Повисокиот раст на готовинските кредити влијаеше учеството на овие кредити во вкупните кредити на населението да се зголеми на 44 отсто во јуни, додека учеството на станбените кредити изнесуваше 40,1 отсто.

Зголемување на каматните стапки Народната банка на Србија продолжи да ги заострува монетарните услови во текот на вториот квартал, а каматните стапки на заемите од динари продолжија да растат, кои во вториот квартал беа просечни 6,5 отсто за економијата и 13,5 отсто за населението во споредба со 6,4 и 13,4 отсто во првиот квартал, според Извештајот на НБС, како што пренесува Нова економија. Каматните стапки на заемите во евра во Србија во просек изнесуваа 6,4 отсто за економијата и 7,2 отсто за населението (наспроти 5,8 отсто и 6,8 отсто за граѓаните). Минималниот аванс за купување на првиот стан е намален на 10 отсто од 2020 година, од првичните 20 отсто.