Женското претприемаштво игра клучна улога во отворањето работни места и придвижувањето на економскиот раст. Оттаму, обезбедувањето пристап до финансии за овие мали и средни компании е од исклучително значење за економијата во целина. Поддршката за поголем пристап на жените претприемачи до финансиите, збогатувањето на базата на податоци за кредитите на фирмите и со податоци за родовата припадност, како и зголемувањето на свесноста за значењето на родовата еднаквост при доделувањето кредити, беше тема на разговор на средбата помеѓу гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска и дел од тимот од централната банка, како и заменик-директорката на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), која е надлежна за инклузивни финансии, родова и економска инклузија, Оксана Пак, претставникот на ЕБОР во земјава, Анди Аранитаси и дел од тим од ЕБОР.

На средбата беше договорено Народната банка да биде дел од спроведувањето на пилот-проектот на ЕБОР во земјава, којшто би опфатил повеќе аспекти, вклучително и збогатување на базите на податоци за кредити со податоци за родовата припадност, како и обуки за поттикнување поголема свесност за потребите на жените претприемачи при кредитирањето. Инаку, поддршката на ЕБОР за поголема застапеност на жените во бизнисот, преку истоимената програма којашто ја спроведуваат, е на повеќе нивоа, од пристап до финансии, до деловно советување, развој на вештини, знаење и пристап до ресурси за развој на претприемаштвото.

Унапредувањето на финансиската инклузија, како и финансиската едукација како основа за поголема вклученост, се стратегиски цели на Народната банка. Родовата еднаквост, како аспект на финансиската инклузија, исто така е дел од  приоритетите. Преку едуцирање за можностите и обврските на кредитодавателите и корисниците на кредитите, може да се придонесе кон подобрување на пристапот на жените претприемачи до финансии во земјава.

Според податоците изнесени во Стратегијата за родова еднаквост на ЕБОР 2021 ‒ 2025, од сто претприемачи во светот, само 37 се жени, додека 63 се мажи и само 55% од работоспособното женско население е работно ангажирано. Со промената на овие соодноси ќе се придонесе кон зајакнување на кохезијата и ќе се поддржи функционирањето на пазарната економија, економиите ќе станат поотпорни, ќе се поттикне иновативноста и ќе се поддржи економскиот раст.