Србија во последните години се соочува со недостиг на работна сила во одредени професии од областа на угостителството, наставата, транспортот и други дејности, поради што постојано и во голем број се актуелни огласите за овие работни места.

Како што велат од Националната служба за вработување за порталот Данас, работодавачите во Србија во текот на целата 2023 година изразиле поголем број потреби за вработување на програмери, машински работници, електротехничари, градежни работници, медицински лица и економисти.

Кога станува збор за работни места за кои е потребно високо ниво на квалификации, најголема побарувачка имало за дипломирани студенти од економија, право, ИТ инженери, електроинженери, машински инженери, доктори со соодветни специјализации, фармацевти, специјалисти за финансии, сметководители.

Средното ниво на квалификации беше најбарано за работните места продавач, кројач, возач, курир, магационер, келнер, готвач, медицинска сестра, геронто-домаќин, заварувач, столар и бравар.

Осврнувајќи се на профилите на пониски квалификации, од НЕС велат дека е забележлив тренд на побарувачка во областа на услужните дејности, производството, угостителството, транспортот, трговијата и градежништвото.

Најплатените работни места и натаму се во ИТ индустријата и најчестите плати во оваа област се меѓу 230.000 и 350.000 динари, а во зависност од работното искуство и позицијата често значително ги надминуваат споменатите износи.

Автомеханичар може да заработи до 180.000 динари, заварувач до 200.000 динари, мајстор за бурек над 200.000 динари, а професионален возач до 300.000 динари. Спротивно на тоа, дипломираните економисти често заработуваат од 70.000 до 150.000 динари, а лекарите специјалисти до 147.000 динари.