sparkase 1Шпаркасе Банка промотивно до 31,03,2015 на своите клиенти им нуди станбен кредит со гарантирана камата за првите 5 години со рок на отплата до 360 месеци.

Каматната стапка за првите 5 години е фиксна и изнесува:  3 % во првите 3 години, додека за  4-та и 5-та година изнесува 5,25 %.  По истекот на фиксниот период каматната стапка е променлива од 6,45 %. Во промотивниот период е вклучено:  0 % провизија за одобрување како и 0 МКД трошок за проценка на недвижен имот.

Останати карактеристики на кредитот :

  • Сопствено учество минимум 30 %
  • Обезбедување со хипотека на стан или куќа
  • Административен трошок за аплицирање за кредит еднократно 250 МКД за клиенти кои веќе ја примаат платата преку Шпаркасе Банка или 500 МКД за сите останати клиенти.
  • За лица кои не ја примаат платата преку Шпаркасе Банка, а сакаат да аплицираат за овој продукт мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит

За повеќе информации на сајтот на банката www.sparkasse.mk