Наменски кредит за купување станбен простор што го гради инвеститорот С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје.

Ова задоволство ќе ви го овозможи луксузниот стамбен комплекс од затворен тип на домување, City View Condominium Resort кој вклучува 66 апартмани со големина од 55 до 121 м2, лоциран на само 6 километри од Скопје.

Предности:

 

  • атрактивна фиксна каматна стапка во првите ПЕТ
  • без трошок за проценка на имот во првата година
  • без провизија за одобрување на кредитот
  • бесплатна полиса за осигурување на домот во првите 2 години
  • Попуст од 10% на цената на становите заклучно со 31.10.2018

Каматна стапка фиксна за првите 5 години

  • 1,00 % за првите 2 години
  • 3,10% за следните 3 години

Рок на отплата до 30 години.

Обезбедување за кредитот

  • Минимално сопствено учество почнувајќи од 15 %
  • Хипотека на недвижен имот
  • Винкулирана полиса за осигурување на имотот во корист на Банката
Tрошоци

Административен трошок 600 МКД еднократен трошок за аплицирање.

Провизија за одобрување 0 % промотивно без провизија за одобрување на кредитот.

За повеќе  информации прочитајте тука.