Бонитетната агенција за мерење на кредитниот рејтинг, Standard and Poor’s го зголеми кредитниот рејтинг на Нова Љубљанска банка (НЛБ) за едно ниво на БББ од ББ + (стабилни идни перспективи), што значи транзиција кон инвестициско ниво.

S & P го оправдува зголемувањето на нивото на рејтингот на банката со намалувањето на ризикот во словенечкиот банкарски систем поради намалувањето на државната сопственост во банките и зајакнувањето на банкарската супервизија.

Покрај тоа, агенцијата истакна дека финансискиот профил на НЛБ е стабилен, додека клучните индикатори за успех во 2018 година се во голема мера во согласност со нивните очекувања, додека показателите за квалитетот на портфолиото се подобруваат побрзо од очекуваното.