Во раното бронзено време, во Европа се користеа бронзени пари, кои беа стандардизирани во однос на обликот и тежината, велат професорите Мајкл Х. Г. Кајперс и Каталин Н. Попа од Универзитетот Лајден во Холандија.

Имено, двоецот проучувал предмети за кои се сметало дека претставуваат пари од раното бронзено време, кои се користеле во поголемиот дел од Стариот континент. Споменатите предмети се изработени од бронза, во форма на кругови, ребра и сечила.

Кајперс и Попа испитале 5000 од овие монети, статистички споредувајќи ја нивната тежина. Тие заклучија дека 70 проценти од овие артикли се со иста или слична тежина, што се смета за стандардизирана тежина бидејќи во тоа време немало алатки за прецизно мерење на тежината. Тие се мерат рачно, и според тој критериум, овие пари генерално тежат исто.

Оваа сличност во тежината, но и во формата им сугерира на истражувачите од Универзитетот во Лајден дека станува збор за официјални пари од тој период.

Илустрацијата во овој текст не ги покажува верно парите за кои се пишува во текстот. Овде можете да видите како изгледале раните „евра“ што ги проучувале Кајперс и Попа.