Стопанска Банка А.Д Скопје објави оглас за вработување

2018-06-05 09:08

ОГЛАС
За прием на работник на работно место Инженер – Дирекција за проценки и техничка поддршка (1 работно место)

Врши проверка на сопственичка и техничка документација за недвижен имот, предмет на проценка. Врши теренски увид на лице место на недвижниот имот, регистрира податоци за имотот кој е предмет на проценка и обезбедува фото документација од истиот, Го следи и анализира локалниот пазар на недвижен имот и подготвува извештаи за проценка на недвижен имот

Кандидатот треба да ги исполнува следните квалификации:
– Дипломиран градежен инженер,
– Со или без работио искуство во областа
– Активно лознавање на англиски јазик
– Познавање на работа со компјутери
– Возачка дозвола од Б категорија

Лични карактеристики на кандидатот:
– Динамична личност со способност за преземање на иницијативи
– Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
– Одлични организациски и комуникациски вештини
Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
– Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

Банката обезбедува основна плата во месечен нето износ од 25.000,00 МКД

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно. Почетокот и крајот на работното време се утврдува со одлука на банката
Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и профасионален напредок на своите вработени,

Ве молиме да ја пополните апликацијата иа интернет страницата на Банката https://www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/# или Вашето CV (кратка биогрофија) на македонски или англиски јазик да го доставите во седиштето на Банката на ул. 1 1 Октомври, бр 1000 Скопје, со назнака за кое работно место аплицирате, најдоцна до 11.6.2018 година. Лице за контакт: Даниела Радевска, тел, 02/3295277.

Банката ке изврши избор во законскиот рок, во зависност од бројот на пријавени кандидати, Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.