Стопанска банка АД Скопје на 13.03.2018 година склучи договор за продажба на своите побарувања од “ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци во стечај” во вкупен износ од 921.839.342,00 денари.

 

 

Целосната реализација и исплата на побарувањата треба да заврши до крајот на Март 2018 година.