Во март треба да се објави јавен повик за доставување на барања за ко- финансирање на новите инвестиции во сточарството, лозарството, овоштарството и во пчеларството. Оние кои конкурирале лани и веќе инвестирале барања за исплата на субвенциите можат да ги поднесуваат до 28-ми февруари.