Кредитот е ненаменски и може да се користи за рефинансирање на кредит во друга банката.

Предности на производот:

 • Каматна стапка од 5,00%, за првата година;
 • 0 МКД административни трошоци за аплицирање;.
 • До 300 000 МКД само со меница и менична изјава;
 • Можност за онлајн аплицирање или во експозитурите на банката.
 • Одговор до 30 минути;
 • Можноста за рефинансирање на вашите долгови;
 • Без задолжително префрлување на платата во Капитал Банка или осигурителна полиса за животно осигурување.

Таргет група:

 • Резиденти на РМ, во редовен работен однос вработени во редовен работен однос во сегашното правно лице над 6 месеци;
 • Сите резиденти на РМ кои имаат редовни примања по основ на пензија;
 • Фриленсер (Freelancer)- адвокати, нотари, извршители, консултанти, проценители ИТ експерти кои работат самостoјно.

 Општи услови за аплицирање:

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот (за лица во редовен работен однос);
 • Максимална возраст на клиентот до 73 години на денот на достасување на кредитот (за пензионери)
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката и категории на ризик А и Б на ниво на банкарскиот систем;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата.

Карактеристики на кредитот:

 • Административни трошоци: 0 МКД
 • Номинална каматна стапка:

1. За приматели на плата во Капитал Банка
5,00% фиксна за првата година, потоа променлива што во моментов изнесува 8,96% (6М СКИБОР + 7,20%);

2. За приматели на плата, пензија во други банки:

5,50% фиксна за првата година, потоа променлива што во моментов изнесува 8,96%

(6М СКИБОР + 7,20%).

 • Висина на кредит во МКД: до 900.000;
 • Рок на враќање: до 95 месеци;
 • Провизија за одобрување: 1,77%, мин. 750 МКД;

За повеќе информации проверете тука или аплицирајте онлајн на следниот линк.

За повеќе информации како е рангиран овој кредит на БанкоМетар.мк во однос на другите потрошувачки кредити, посетете го овој линк : БанкоМетар.мк – Потрошувачки кредити