Решавањето на Кипарското прашање и обединувањето на островот ќе отвори значителни перспективи за економскиот и социјален развој за земјата, се посочува во истражувањето на Светската банка, што е претставено во Никозија  од страна на мисијата на ОН и економската екипа на меѓународната финансиска институција.

Обединувањето на 45 години поделениот Кипар, доколку биде поддржано од соодветни политики, ќе доведе до дополнително просечно годишно темпо на зголемување на Бруто домашниот производ за 0.4 отсто за заедницата на кипарските Грци и 1.8 отсто за заедницата на кипарските Турци.

При ваков повисок економски раст доходите на Кипарците ќе се зголемат за седум отсто во следните 10 години по договорот, прогнозира Светската банка во своето истражување за економскиот и социјален развој на идниот федерален Кипар.

Обединувањето на островот ќе донесе и дополнителни инвестиции од повеќе од 1.1 милијарда евра во инфраструктурни проекти за интегрирање на енергетските, транспортните и водоснабдителните системи, се посочува уште во извештајот на Светската банка