СБ: Социалните политики на ЕС имат нужда от обновяване

Политиките за пазарот на трудот, даноците и социјално осигурување во Европската унија треба да бидат обновени, за да се заштитат ранливите работници и да се намали растечката нееднаквост, предизвикано од брзо менување пазари на трудот и новите технологии.

Ова се наведува во новиот извештај на Светската банка “Кон нов социјален договор: Справување со тензиите при распределбата на приходите во Европа и Централна Азија”.

Извештајот поттикнува на основно осмислување на социјалните политики, за да се забави зголемената поделба меѓу граѓаните кои имаат корист од новите економски можности и оние кои остануваат во позадина во една се повеќе динамична и флексибилна економија.

Во извештајот се констатира дека големи групи сеуште имаат приход на средната класа, но не и нејзината економска безбедност. Во некои земји-членки на ЕУ е потребно ново ниво на дневен приход за да се избегне сиромаштијата која е двојно зголемена. Во исто време се повеќе млади луѓе заземаат помалку квалитетни работни места, во споредба со претходните генерации. На пример, половина од младите работници (на возраст 15-24 години) во Холандија и Франција работат со привремени договори.

“Долгорочната вработување веќе не е норма, особено за помладите луѓе и ние треба да разбереме подобро како нееднаквоста се развива и како да го направиме економскиот раст повеќе инклузивен”, вели Кирил Милер, потпретседател на Светската банка за Европа и Централна Азија .

Светската банка препорачува примена на три општи пристапи во политиките – зголемување на заштитата за сите видови на договори; воспоставување универзални социјални системи со подобри социјални услуги / заштитни мерки; и проширување на оданочувањето надвор од моделот на приходи и трошоци за да се вклучат во него сите форми на стекнување на капитал.

Многу граѓани на ЕУ сè уште не можат да имаат корист од нагорната социјална мобилност и се чувствуваат заробени во нееднаквоста. Неефикасните политики во оваа област доведоа до пад на институционалната доверба и растечката поларизација во општеството, се вели во извештајот.

“Кога ги прашуваме луѓето за нивната благосостојба, слушаме страв од растечката нееднаквост и несигурност”, рече Маурицио Бусоло, лидер на Светската банка за Европа и Централна Азија, и коавтор на извештајот.

“Ние веруваме дека обидот да се запре глобализацијата или унапредувањето на технологијата не е решение, туку е потребен нов социјален договор со поправеден начин за споделување на ризиците и можностите за зачувување и зголемување на впечатливите економски резултати во регионот децении “, вели Бусоло.

Извештајот идентификува четири видови на нееднаквост кои го поткопуваат постоечкиот општествен договор, имено: разликите меѓу младите и старите; нееднаквостите помеѓу работниците во различни професии; нееднаков пристап до можности засновани на географија; и нееднаквости врз основа на пол, етничка припадност, позадината и други фактори, наместо индивидуални напори и способности.

Студијата нагласува дека политиките треба да бидат прилагодени за заштита и забрзување на извонредните општествени достигнувања што ги постигнаа земјите на ЕУ во последниве децении.