Кога семејството расте тука сме да споделиме радост и да помогнеме во создавањето на трајни сеќавања.

Затоа, покрај подарок за новороденчето, на нашите вработени, штом станат татковци, им одобруваме платено отсуство во траење од 15 работни денови, дополнително на деновите што следуваат од колективниот договор.

Стопанска банка АД – Скопје со оваа одлука станува една од првите компании во државата која во согласност со EU Work-Life Balance директивата, воведува платено отсуство за татковство, со цел унапредување на балансот помеѓу работата и приватниот живот на вработените.