Македонија се соочува со значителен пад на текстилната индустрија, бидејќи дел од странските партнери го преместуваат своето производство во земји со поевтина работна сила.

Оваа тенденција предизвика опаѓање на бројот на текстилни работници и намалување на производствениот капацитет во државата.

Работодавачите велат дека ситуацијата се менува од ден на ден.

„Додека до пред месец дена баравме повеќе работници и повисоки цени за да можеме да ја качиме платата, сега странците видоа дека Македонија станува скапа за производство на текстил и отидоа во далечниот Исток”, се жалат работодавачите.

Според нив, ова е главната причина за повеќе од 20% намалување на производството на машка и женска конфекција во некои компании.

„Помалите конфекции се особено загрозени. И компаниите коишто изработуваат работна облека имат мал пад на производството, додека оние кои работат модно, имаат многу поголем пад”, објаснуваат работодавачите.

Во текстилната индустрија во Македонија се очекува дополнителен пад на бројот на работници, како и на производството од три до пет проценти во текот на оваа година.

Оваа ситуација поставува сериозни предизвици за економијата на земјата, која традиционално се потпира на текстилната индустрија како значаен извор на работни места и приходи.

Има ли надеж за подобрување на ситуацијата?

Ситуацијата во текстилната индустрија е предизвик за Македонија, но може да се најдат начини за подобрување, велат економските експерти.

„За да се намали зависноста од текстилната индустрија, Македонија може да разгледа можности за диверсификација на производството. Ова може да вклучува инвестиции во други сектори како информатичка технологија, туризам, или агрокултура. Инвестирање во обука и образование на текстилни работници може да ги подобри нивните вештини и конкурентност. Ова може да помогне да се задржат работни места и да се привлечат нови инвестиции. Подобрување на инфраструктурата и инвестирање во иновации може да го зголеми конкурентниот потенцијал на текстилната индустрија. Напредок во технологијата и производствените процеси може да донесе нови можност за раст. Во поглед на привлекувањето на странски инвеститори, Македонија може да работи на тоа поле ако забележи дека постојат шанси некој да инвестира во текстилната индустрија. Ова може да донесе нови работни места и да ја подобри ситуацијата. Важно е да се работи со владините институции, бизнис секторот и синдикатите за да се најдат решенија кои ќе донесат подобрување на текстилната индустрија и на економијата во целост“, советуваат економистите.