Само првите пет најзадолжени ЈП на централно и на локално ниво на крајот од јуни  имале доспеани а неплатени обврски во износ од 68 000 000 евра, а петте најзадолжени општини во кои е вклучен и Град Скопје, на крајот од првото економско полугодие,  заедно должеле 33,1 милиони евра, пишува Порталб.мк. Кои се најзадолжените општини и јавни претпријатија рангирани во првите 30 на новата должничка листа?

Најзадолжени јавни претпријатија …

На листата од вкупно 899 најзадолжени институции, агенции, општини, јавни претпријатија, на високото второ место е ЈП МЖ Инфраструктура со доспеани и неплатени обврски во износ од 34,4 милиони евра. На 8 место на новата должничка листа на Министерството за финансии  е ЈП Колекторски систем – Скопје со пријавен долг од 9,4 милиони евра. Не само ЈП на централно ниво туку и ЈП на локално ниво и натаму високо котираат според висината на долгот – на 10 место е ЈП Водовод Куманово со ЦО Куманово со пријавен долг поголем од  8,8 милиони евра а веднаш зад него е ЈП Водовод и канализација Скопје со должнички износ од 8,5 милиони евра. На високото 13 место со долг од скоро 6,8 милиони евра е ЈСП Скопје, кое заедно со едно од најзадолжените ЈП Водовод и канализација се под “капата“ на Град Скопје.

Доспеани а неплатени обврски

ЈП МЖ Инфраструктура                                      34 363 700 евра

ЈП Колекторски систем Скопје                            9 462 100 евра

ЈП Водовод Куманово (Ц.О Куманово)             8 892 340 евра

ЈП Водовод и канализација Скопје                    8 513 627 евра

ЈСП Скопје                                                                6 798 406 евра

ЈП Водовод Охрид                                                  6 134 100 евра

ЈКП Тетово Ц.О Тетово                                           5 420 674 евра

ЈП Комуналец Струмица                                       4 612 725 евра

На 14 место е ЈП Водовод Охрид кое на крајот од јуни пријавило долг во износ од 6,1 милион евра додека по него е уште едно локално јавно претпријатие – ЈКП Тетово Ц.О Тетово со должнички износ од  5,4 милиони евра. Со милионски долгови се и ЈП Комуналец Струмица со 4,6 милиони евра, ЈП Комуналец Гостивар со долг од 3,8 милиони евра, ЈП МРТ со должнички износ од 3,6 милиони евра, ЈП Водовод и Канализација Струга со 3,5 милиони евра, ЈП Чистота и зеленило – Куманово со долг од скоро 3,4 милиони евра

Според новите податоци сите јавни претпријатија на централно ниво и државните фирми имале долг од  163,8 милиони евра додека јавните претпријатија на локално ниво 80,3 милиони евра.

Најзадолжени општини…

Во првите десет најзадолжени општини е Општина Тетово со долг од 12,2 милиони евра. За три месеци општината успеала да ги намали доспеаните е неплатени обврски за скор 2 милиони евра, но оваа општина и натаму останува назадолжена, рангирана на високото 7 место на новата должничка листа на Министерството за финансии. Втора најзадолжена е Општина Гостивар која на крајот од првото економско полугодие пријавила неплатени обврски во износ од 8 милиони евра и за три месеци долгот е зголемен за околу 50 000 евра.

Доспеани а неплатени обврски

Општина Тетово                                 12 257 618 евра

Општина Гостивар                               8 057 300 евра

Град Скопје                                            4 957 745 евра

Општина Охрид                                    4 745 129 евра

Општина Делчево                                3 112 700 евра

На високото 17 место на должничката листа е Град Скопје со доспеани а неплатени обврски во износ од скоро 5 милиони евра, за три месеци пораст на долгот за околу 2 милиони евра . Општина Охрид со долг повисок од 4,7 милиони евра е рангирана веднаш зад Град Скопје, на 18 место а Општина Делчево рангирана на 26 место е со долг од 3,1 милиони евра.

На крајот од јуни вкупниот внатрешен долг изнесувал 443,5 милиони евра и на квартално ниво е зголемен за околу 2,2 милиони евра.

Оригиналната сторија на овој линк: https://portalb.mk/analize-renditja-e-komunave-dhe-ndermarrjeve-publike-te-rmv-se-me-me-shume-borxhe-infografik/