Денес ја споделуваме изјавата на – Сметководител Мартин Стојменов, изјава која ја потврдува потребата од ваков вид на платформа во Македонија, каде компаниите ќе имаат можност за краток временски период да стигнат до потребните финансии.

Стартап компаниите најчесто се соочуваат со сериозни финансиски проблеми, и поради тоа тие избираат да го намалуваат производството и бројот на вработени.

Фактот дека немаат доволно финансии компаниите одлучуваат да бараат кредити само за надминување на тековните ликвидносни проблеми.

Затоа се радуваме на Тева- решава неликвидност, а не е кредит! Повеќе прочитај на www.jointeva.com