Како најбрзо и наједноставно до повеќе средства и надополнет буџет?

Аплицирајте за дозволен минус во Халкбанк АД Скопје, префрлете ја платата и добијте можност за пречекорување на трансакциска сметка до 3 плати.

Услови:

  • До 3 месечни плати за сите вработени лица;
  • До 2 месечни пензии за site пензионери.

Каматна стапка:

  • 9, 5% фиксна каматна стапка на искористениот дел

Трошоци: 

  • меничен бланкет за износи над 100.000,00 мкд

Кредитна способност:

  • согласно месечните примања

Обезбедување:

  • без меница за износи до 100.000,00 мкд

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот ЛИНК.