Од Управата за јавни приходи најавуваат дека граѓаните ќе можат да ги добијат парите за фискалните купони скенирани во текот на месеците јули, август и септември во месец ноември.

Ве известуваме дека плаќањето од „Мој ДДВ“ се врши во рок од 60 дена по завршувањето на календарскиот квартал во кој е издадена фискалната сметка.

За третиот квартал (јули, август, септември) 2023 година исплатата ќе се изврши во ноември.