При враќање на парите за радиодифузна такса на граѓаните, Управата за јавни приходи им наплаќала на граѓаните 300 денари за образец што треба да го пополнат за да им бидат вратени 290 денари, алармираше народниот правобранител, Иџет Мемети презентирајќи го годишниот извештај.

 

Според него Управата за јавни приходи постапувала спротивно на човековите права.