Земјите-членки на ЕУ увезеле 379.000 тони зачини од земји кои не се членки на ЕУ во 2019 година, велат податоците на Евростат.

Ѓумбирот учествуваше со најголем удел во овој увоз (111 000 тони), проследен со црвен пипер (94 000 тони) и буковец (69 000 тони). Главната земја на потекло на увоз на ѓумбир, црвен пипер и буковец е Кина (76.000 тони и 65.000 тони, соодветно), додека пиперот се увезува главно од Виетнам (31.000 тони) и Бразил (22.000 тони).

Увозот на ѓумбир, црвен пипер и црн пипер е поголем од увозот на куркума (15 000 тони), од кои повеќето доаѓаат од Индија (12 000 тони), анасон и сродни зачини (14 000 тони), од Египет (4.000 тони) кој е и главен снабдувач на цимет (14.000 тони), од кои скоро половина доаѓаат од Индонезија (6.000 тони).

Следните најголеми увезени зачини се семето од ким (9 000 тони), кои доаѓаат главно од Индија (4.000 тони) и Сирија (3.000 тони) и семето од коријандер (8.000 тони), од кои половина се увезуваат од Русија (4.000 тони).