Лесно и едноставно уплатeте готовина на Вашата трансaкциска сметка, платежна картичка, кредит или дневен пазар во кое било време на НЛБ Cash In банкоматите.

Пoгледнете ја листата на Cash In банкоматите на НЛБ Банка на следниот линк и повеќе информации.