Вредноста на минималниот К-15 овој месец се искачи на нешто над 11.300 денари, а за исплата останаа уште два месеца.

Работодавците во приватниот сектор се обврзани овој износ да им го исплатат на сите кои кај нив работеле најмалку шест месеци во оваа календарска година и тоа најдоцна до 31 декември. Газдите кои сакаат, а се разбира и имаат, на вработените можат да им дадат и двојно повисок К-15, за кој не би и платиле данок на државата, зашто годинава со една од мерките на владините антикризни пакети зголемен е прагот на даночно ослободување кај регресот за годишен одмор.