Две недели пред истекот на рокот, само 130.850 граѓани поднеле годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. Имајќи предвид дека се очекува уште 270.000 граѓани да ги пријават своите приходи во Управата, а со цел намалување на метежите во даночните канцеларии, особено во Скопје, отворени се дополнителни шалтери за прием на годишни даночни пријави во Центар, како и општините Ѓорче Петров, Бутел, Гази Баба и Аеродром. Исто така, граѓаните може да ги достават пријавите и преку мобилните даночни шалтери.

Уште 15 дена до крајниот рок за поднесување годишна даночна пријава