Во промотивниот период до 30.09.2023, Комерцијална банка ги зголеми основните фиксни каматни стапки на денарските депозити до 3,10%, а на депозитите во евра до 2,10%. Стимулативните каматни стапки за поголеми влогови достигнуваат и до 4,70% за денарски и до 3,60% за депозити во евра.

 

Повисоките каматни стапки за штедење во Комерцијална банка обезбедуваат поголеми приноси и растат како што расте заштедата:

  • За денарски депозити орочени на 36 месеци каматни стапки од 3,10% до 4,70%, во зависност од висината на орочениот износ.
  • За депозити во евра орочени на 36 месеци каматни стапки од 2,10% до 3,60%, во зависност од висината на орочениот износ.
  • За денарски депозити орочени на 24 месеци каматни стапки од 2,30% до 3,90%, во зависност од висината на орочениот износ.
  • За депозити во евра орочени на 24 месеци каматни стапки од 1,50% до 3,00%, во зависност од висината на орочениот износ.

 

Штедењето во Комерцијална банка, која е столбот на довербата на граѓаните во земјава, овозможува и редица други бенефиции – онлајн орочување на веќе отворени штедни депозити за активни корисници на Интернет банка, штедење без книшка, односно со целосно дигитална евиденција преку Интернет банка и мБанка, како и поддршка и совети од вработените за најдобри одлуки на клиентите.

 

Новите каматни стапки се достапни на следните линкови: денарски и девизни.

 

За сите подетални информации на располагање на клиентите им стојат и нашите тимови во најблиската експозитура или на маил: [email protected].