Новите банкноти од 100 и 200 евра ќе бидат многу потешки за фалсификување. Втората серија од банкноти од 100 евра е во оптек од 2013 година, а сега се објавени нови белешки кои имаат високо-технолошки безбедносни карактеристики создадени со користење на најновата техничка опрема.

Новите безбедносни карактеристики се поефикасни и нудат подобра заштита од фалсификување.

Темата „години и стилови“ продолжи на новите банкноти, а банкнотата од 100 евра содржи барокни и рококо стилови.

Автентикацијата на банкнотите може лесно да се потврди со методот изглед и чувство. Новите банкноти имаат слични безбедносни карактеристики како и банкнотата од 50 евра, со воден жиг на портрет и кратки кренати линии на работ на банкнотата, а исто така имаат и некои дополнителни безбедносни карактеристики против фалсификување.

Новата банкнота од 100 евра е со иста ширина како и банкнотите од првата серија, но малку помала во ширина. Димензиите на банкнотата од 100 евра од втората серија се 147 мм х 77 мм.