Економистот Алексис Хабијаремје од Универзитетот во Јоханесбург вели дека предложената заедничка валута БРИКС, доколку се користи ефективно и систематски за сите трговски трансакции меѓу државите на БРИКС, ќе го олесни товарот на овие земји.

Економистот Алексис Хабијаремје е виш истражувач што работи на Јужноафриканската истражувачка катедра за индустриски развој на Универзитетот во Јоханесбург, Јужна Африка. Тој е доктор на науки по економија и политички студии за технички промени од Универзитетот на Обединетите нации/Универзитет во Мастрихт (УНУ-МЕРИТ). Во интервју за специјализираните финансиски медиуми, тој разговараше за предизвиците што може да ги донесе заедничката валута БРИКС како глобална резервна валута на американскиот долар.

Цитирајќи ја „несразмерната предност што ја уживаше доларот во меѓународниот монетарен систем“, економистот меѓу другото вели:
– Оваа преголема привилегија гарантира дека другите земји на крајот ќе го финансираат дефицитот на САД бидејќи американската федерална резерва може едноставно да печати пари, додека другите земји треба да произведуваат стоки и услуги за да имаат пристап до долари.

Ваквата позиција тој ја објаснува со зборовите дека постои растечки тренд меѓу земјите да го намалат нивното потпирање на американскиот долар и наместо тоа да стават приоритет на употребата на нивните национални валути за трговски порамнувања. Една значајна иницијатива во овој поглед е преземена од земјите на БРИКС (Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка). Економскиот блок го разгледува предлогот за воспоставување заедничка валута со која би се намалила зависноста на земјите-членки од американскиот долар.

Притоа Хабијаремје детално ги коментира предизвиците што заедничката валута БРИКС би можела да му ги постави на американскиот долар.
– Воведувањето нова валута, доколку таа се користи ефективно и систематски за сите трговски трансакции меѓу земјите на БРИКС, ќе го олесни товарот на овие земји да ја финансираат преголемата привилегија. Поради екстратериторијалноста на американскиот закон за сите делови на светот каде што се користи американскиот долар, користењето различна валута исто така ќе им овозможи на овие земји да избегнат произволно наметнување на законите на САД на нивните територии – продолжи тој.

Економистот истакна дека економската моќ на земјите од БРИКС веќе ја надмина онаа на земјите од групата седум (Г7) во однос на паритетот на куповната моќ.
– Во однос на економската тежина, валутата БРИКС има реална перспектива да стане глобална валута доколку членките се обврзат да ја зголемат трговската размена меѓу себе. Во однос на економското производство, земјите на БРИКС имаат потенцијал да ги произведуваат повеќето стоки и произведени производи потребни во нивната меѓународна трговија – додаде тој.

Сепак, економистот предупреди дека „сѐ додека секоја поединечна земја продолжува да ја привилегира својата трговска размена со САД (или нивните монетарни сојузници) од историски или политички причини, валутата БРИКС ќе остане само празна реторика“.

Хабијаремје појасни дека создавањето нова валута за земјите од БРИКС ќе бара политичка волја од лидерите на овие земји и доволно трговија меѓу нив за да се направи валутата економски исплатлива.
– Не е доволно да се сака да се одвикне од доларот ако трговските текови меѓу членките на БРИКС или нивните непосредни сојузници не се доволни за поддршка на новата валута – нагласи тој.

Покрај тоа, економистот истакна дека многу земји од БРИКС во моментов тргуваат повеќе со САД или со земји што користат американски долар отколку меѓусебно, нагласувајќи дека силата на новата валута БРИКС ќе зависи од тоа што овие земји ќе тргуваат повеќе меѓу себе.