Со овој асистент, базиран на вештачката интелигенција, ќе може да се опслужуваат неограничен број заинтересирани и за сега ќе бидат покриени 80 отсто од услугите поврзани со инвестирањето во нашата држава