Зошто имаме буџетски дефицит и државен долг?
Во ова видео преку анимиран филм, ќе видите како Конгресот и јавните службеници го користат и менаџираат долгот, и зошто тоа е важно за вас.