Во видеото е прикажано зошто природата треба да се земат во предвид во економијата како целина.