Што е глобалниот трговски систем?
Што значи тоа да се има глобализирана економија? И дали тоа е добро за нас?