Во ова видео преку два штанда за продажба на лимонада е објаснето како владата врши регулација во економијата.