Како потрошувачи во брзо растечката светска економија, имаме незаситен апетит за нојновата електронска опрема, како ТВ и паметен телефон. Но дали можеме да ги поседуваме тие производи без искористување на некој во синџирот на снабдување?