Детроит е пример за губење на добро платените работни места во производството, но овој тренд влијае насекаде. Како големиот американски град заживеа повторно?