САД трошат околу 37 милијарди долари годишно за странска помош – само нешто под 1% од федералниот буџет.