Владата, на предлог на Министерството за финансии, на денешната седница ја разгледала и усвоила информацијата за воспоставување Систем за следење и контрола на тутунски производи и на Систем за следење и контрола на нафта и нафтени деривати – Track&Trace, со препораки за начинот на имплементација во Република Северна Македонија, соопшти владината прес-служба.

Системот за следење и контрола на тутунски производи, според информацијата од Министерството, има за цел да обезбеди следење и контрола на тутунски производи во сите фази на нивното движење, од производството, преку фазата на дистрибуција, до првото малопродажно место.

Овој систем, Track&Trace, за тутунски производи, во Европската Унија е регулиран со директива и регулативи коишто се задолжителни за примена во земјите членки на Европската Унија и со коишто се имплементирани одредбите од Протоколот за елиминирање недозволена трговија со тутунски производи на Светската здравствена организација.