Државата со околу 180 милиони евра севкупно ги помогнала претпријатијата, односно стопанството, во справувањето со Ковид-19 во текот на 2020, доколку се земат посебните ставки за доделување на државна помош што ги објави Комисијата за заштита на конкуренцијата во годишниот извештај.

Владата одвоила најмногу пари и за неа биле одобрени директни исплаќања на 146 милиони евра од вториот сет мерки како „финансиска поддршка на правните субјекти од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19“.